15.12.2013. S!K! «Dzintra» un korp! «Patria» Ziemassvētki