27.04.2014. Korp! «Selonija» organizētās orientēšanās sacensības