15.09.2014. S!K! «Dzintra» un S!K! «Līga» apmeklē «Billītes»