15.10.2016. Čikāgas dzintras sveic fil! Margrietu Bušs 104 gadu jubilejā