10.11.2014.
Decembrī mums visām kopā ir gaidāms kas nozīmīgs - Studenšu Prezidiju Konventa 90. jubileja, kurā tiks atzīmēts notikums, kas norisinājās pirms deviņdesmit gadiem, kad 1924. gada 2. decembrī četras vecākās studenšu korporācijas  - «Daugaviete», «Gundega», «Dzintra» un «Imeria» - vienojās idejā par latviešu studenšu korporāciju apvienošanos ar mērķi saglabāt un izkopt studenšu valstisko un nacionālo apziņu, Tēvzemes mīlestību, tautas vienotību, Latvijas korporāciju garu un sieviešu pašcieņu.

Šobrīd Studenšu Prezidiju Konventu veido 13 korporācijas, kas turpina pirms deviņdesmit gadiem iesākto ceļu, tādējādi veidojot to par organizāciju, kas iet līdzi laikam un apvieno inteliģentas un spēcīgas sievietes. 

Zemāk apskatāms ielūgums, ar kuru vajadzētu iepazīstināt visu konventu locekles. 

Lai mums visām kopā izdevušies un skaisti svētki! 

Vivat, crescat, floreat Studenšu Prezidiju Konvents in aeternum! 

t/l S!P!K! viceseniore com! Rūta Šmite, S!K! «Dzintra»