S!K! «Dzintra» amatpersonas

2017. / 2018. akadēmiskajā gadā:

Seniore: com! Māra Bērziņa
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai marulis88 @ gmail.com
Tālr: 29195479

Viceniore
: com! Līga Āboliņa
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai liga.abols @ gmail.com
Tālr: 29212952

Sekretāre: fil! Signe Jākobsone
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai signe.peiraga @ gmail.lv
Tālr.: 29249420

Audzinātāja: com! Madara Bruģe
E-pasts: madara.bru @ gmail.com

Mag!lit!: com! Līga Baumane
E-pasts: baumaneliiga @ gmail.com

Mag!cant!: fil! Everita Lukss
E-pasts: everita.lukss @ gmail.com

Kasiere: com! Ingūna Draudiņa
E-pasts: kasiere @ dzintra.lv