S!K! «Dzintra» amatpersonas

2017. / 2018. akadēmiskajā gadā:

Seniore: com! Arta Rolava
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai arta.rolava @ gmail.com
Tālr: 26373238

Viceniore
: com! Liene Lapiņa
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai lienelapina316 @ gmail.com
Tālr: 22137148

Sekretāre: com! Sigita Kazerovska
E-pasts: prezidijs @ dzintra.lv vai sigitakazerovska @ inbox.lv
Tālr.: 28618022

Audzinātāja: fil! Lelde Kalvāne
E-pasts: lelde.kalvane@gmail.com
Tālr: 
26567282

Mag!lit!: com! Līga Āboliņa
E-pasts: liga.abols @ gmail.com
Tālr: 29212952

Mag!cant!: fil! Ilze Borodkina
E-pasts: i.borodkina @ gmail.com
Tālr: 26373798

Kasiere: com! Madara Petkeviča
E-pasts: kasiere@dzintra.lv
Tālr.: 26713500

FILISTRU BIEDRĪBA
Priekšsēdētāja: fil! Laura Vilka
E-pasts: laura.vilka19 @ gmail.com