Dibinātājas

Alma Ezerniece

(dzimusi Tiltiņa)

(1899–1978)


Alma Ezerniece-Tiltiņa (korporācijas vārdā Alma) dzimusi 1899. gadā Limbažu apriņķī.
Studējusi un absolvējusi Latvijas Universitātes Dabas zinātņu fakultāti. Tad strādājusi par vidusskolas skolotāju Krāslavā, vēlāk Daugavpilī, pēdējā darba vieta viņai bijusi Cēsu 2. vidusskola.
Strādādama par skolotāju, viņa sastapa un izveidoja ģimeni ar skolotāju Ezernieku. Ģimeni kuplināja divas meitas.

No 1941. līdz 1956. gadam dibinātājas ģimene atradās izsūtījumā Sibīrijā; atšķirts no ģimenes, nomira viņas dzīvesbiedrs. Pēc atgriešanās no izsūtījuma Alma dzīvoja klusi un noslēgti Cēsīs. Neviens no tuvākajiem līdzcilvēkiem nezināja, vai Alma ir atgriezusies un kur atrodas.
1978. gada februārī viņa sāka slimot ar sirds slimībām un tika ievietota slimnīcā Rīgā. Dibinātāja nomira 1978. gada 29. augustā.

Alma Ezerniece-Tiltiņa Dzintras dzīvē aktīvi nebija iesaistījusies, jo pēc studiju beigšanas viņa savu ģimeni un darbavietu atrada attālajā Latgalē. Tomēr par spīti visam Alma bija īstena «Dzintras» gara nesēja, kura spēja izstarot draudzību pret apkārtējiem cilvēkiem. «Almas personība spēja iekarot sirdi. Alma deva iespēju iepazīt dzintru sadraudzības garu,» atceras fil! Mirdza Birznieks (16.c.).

Dibinātāja ļoti augstu savā dzīvē bija stādījusi ģimenes vērtību, un tas pilnībā iekļaujas korporācijas ideālos - dzintra ir akadēmiski izglītota sieviete blakus vīrietim, tā tur godā un cieņā ģimeniskās vērtības.
 
Labvēlību viņa spēja izstarot pret visiem - viesojoties Almas mājā, varēja redzēt harmonisku sadzīvi gan pašas ģimenē, gan attiecībās pret citiem.