Goda filistri
Studenšu korporācijām sākumā bija jāpārvar dažādas grūtības, jo šāda veida sieviešu organizācijas līdz tam laikam vēl nebija pazīstamas. Daži universitātes profesori jaunajām organizācijām bija labvēlīgi. To atbalsts korporāciju reģistrēšanā pie Universitātes padomes un Rīgas apgabaltiesā bija ļoti nozīmīgs.
 
Šādi korporācijas «Dzintra» labvēļi bija profesori Aleksandrs Dauge, Augusts Tentelis un Ernests Felsbergs, kas visi līdz savai nāves stundai bija uzticīgi «Dzintras» goda filistri. Anastasija Čikste-Rūtenfelde un Irma Cēsnieks-Freidenfelde uzņēmās būt goda filistres jaunajā korporācijā, tā pārstāvot tās latviešu sievietes, kas jau agrākos gados bija ieguvušas akadēmisko izglītību.
 
Dzejniece un valodniece Elza Stērste pirmo goda filistru starpā ieņem jo redzamu vietu. Par saviem goda biedriem korporācija «Dzintra» aicināja arī savus pirmos labvēļus Andreju Līberu un Frīdu Olava kundzi.
 
1939. gada pavasara semestrī «Dzintra» par savu goda filistri aicināja Dr.med. Lūciju Jērums-Krastiņš.