Goda filistri

Goda filistre

Anna Žīgure


Mūsu konventa draudzība ar Annu Žīguri aizsākās jau 1994. gadā, kad viņa kopā ar savu meitu viesojās pie mums literārajā vakarā.
 
Ar Annas Žīgures palīdzību esam veidojušas literāro vakaru, kurā tika godināta un pieminēta mūsu goda filistre Elza Stērste. Tāpat ir noticis literārais vakars, kura temats bija «Diplomātija un Latvijas tēla veidošana», kurā ar savu pieredzi un zināšanām dalījās gan Anna Žīgure, gan Ojārs Kalniņš.
 
Arī bez šiem ir bijuši literārie vakari, kuros pie mums ir ciemojusies Anna Žīgure, un kas ir raisījuši savstarpējas cieņas un draudzības saites.