Goda filistri

Goda filistrs

Ojārs Ēriks Kalniņš


Jau 1990. gadu sākumā svešumā esošajām dzintrām radās doma uzaicināt Ojāru Kalniņu kļūt par S!K! «Dzintra» goda filistru. Šajā laikā viņš bija pazīstams kā Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV. Viņa sieva Irma Kalniņa, «Dzintras» locekle, arī bija pazīstama latviešu sabiedrībā.
 
1999. gadā beidzās Ojāra Kalniņa diplomātiskā misija ASV. Ģimene nolēma atsāt ASV un pārcelties uz Latviju - tēvuzemi, kuru bija redzējuši īso apciemojumu reizēs un pazina no vecāku stāstītā. Šeit Ojārs kļuva par Latvijas Institūta direktoru, lai turpinātu kalpot Latvijai un popularizētu tās vārdu pasaulē.
 
Pēc ierašanās Latvijā, Irma aktīvi iesaistījās «Dzintras» konventa dzīvē, un drīz dzintras iepazinās ar Ojāru. Lielākā daļa dzintru aktīvā konventa ir jaunietes, taču gadu starpība nebija šķērslis, lai rastos kontakts, kas pārauga draudzībā.
 
Ar korporāciju dzīvi Ojārs ir pazīstams jau ilgāku laiku, jo viņš ir korporācijas «Lettgallia» goda filistrs un iesaistās šī konventa dzīvē.
 
Ojārs Kalniņš vairākkārt ir arī atsaucies dzintru aicinājumam un piedalījies literārajos vakaros ar dažādiem priekšlasījumiem.