Par mums

Draudzības kartelis ar Igaunijas studenšu korporāciju «Indla»

 
1998. gada Baltijas Tautu komeršā, kas notika Latvijā, dzintras iepazinās ar Igaunijas S!K! «Indla» pārstāvēm. Kopīgās dziesmās, spēlēs un sarunās pavadot dāmu vakaru, kas notika Jūrmalā viesnīcā Lielupe, nonācām pie vienota secinājuma - mēs vēlamies draudzēties savā starpā.
 
Doma par draudzības karteļa noslēgšanu ar indlām tad vēl bija tikai pašā aizmetnī, tobrīd mūs priecēja doma, ka esam atradušas draugus un radniecīgas dvēseles Igaunijā.

1998. gada septembrī sekoja dzintru ceļojums pa Igauniju, kura ietvaros bija ieplānota tikšanās ar S!K! «Indla». Tikšanās notika nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā, pārrunājām gan mūsu abu tautu vienojošos jautājumus, gan abu korporāciju mērķus un kārtējo reizi nonācām pie vienota slēdziena - mūsu korporācijām ir daudz kas kopīgs - tās abas ir trešās vecākās studenšu korporācijas, dibinātas vienā gadā, abām ir līdzīgi principi un vēl un vēl daudz citu līdzību… Šajā reizē sākām domāt par draudzības karteļa slēgšanu.

2000. gada 11. martā Tartu, Igaunijā, svinīgi tika parakstīts draudzības kartelis starp mūsu korporācijām, kura galvenos principus cenšamies īstenot dzīvē.