Uzņemšana

Katra mācību gada semestra sākumā notiek jauno meiteņu uzņemšana studenšu korporācijā «Dzintra», kura šobrīd notiek virtuāli.

Iestāties var jebkura studente, kura pašlaik mācās kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm.

Lai uzņemtu meiteni korporācijā, potenciālajai korporācijas loceklei jāierodas uz abiem viesu vakariem, kas norisinās katra semestra sākumā.

Konkrētus viesu vakaru norises datumus un laikus iespējams apskatīt mūsu kalendārā (šobrīd tapšanas stadijā).

2021. gada rudens semestrī viešņu vakari notiks septembrī.

Aktuālā informācija mūsu FB lapā, jo drīz mainīsim mājas lapu. :)

Pirms ierašanās uz viesu vakaru lūdzam sazināties ar mūsu t/l audzinātāju (kontakti) un pieteikt savu klātbūtni. Ja ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, arī tos var noskaidrot pie t/l audzinātājas.

Vēlams uz viesu vakaru ierasties lietišķā apģērbā.